Card of the Day: Ruben Amaro 1962 Topps #284

 photo ruben1962topps_zpscgxgcvt8.jpg

Card of the Day: Ruben Amaro, Jr. 1992 O-Pee-Chee Premier #16

 photo ruben92opc_zpsvpdjlsby.jpg

Card of the Day: Ruben Amaro, Jr 1992 Topps Stadium Club #870

Photobucket

Card of the Day: Ruben Amaro 1963 Topps #455

Photobucket